کانال زوم

«کانال زوم» یک رسانه تصویری بر بستر فضای مجازی و دهکده جهانی است. جایی برای گفتن و شنیدن از دغدغه های مشترک. اینجا قراراست برای شما بگوییم. برای شما تولید کنیم. اینجا قرار است هر روز ویدئوهایی برای شما تهیه و تولید شود…